Aktualności

inheritanceZgodnie z art 112 kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Złożenie oświadczenia w tym przedmiocie jest prawem, a nie obowiązkiem spadkobiercy.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może złożyć osoba, która jest spadkobiercą i która ma pełną zdolność do czynności prawnych.  Natomiast w przypadku innej osoby np. małoletniego dziecka, które zostaje powołane do spadku, oświadczenie takie może złożyć jego przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic.

czytaj dalej "Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego ?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

 

brothers-457234_1280

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. „Oddali dziecko ze strachu i biedy. Teraz chcą je odzyskać” (red. A. Domanowska) w Gazecie Wyborczej, gdzie znajduje się m.in. opinia adw. Łukasza Twarowskiego na temat przedmiotowej sprawy.


czytaj dalej "Oddali dziecko a teraz chcą je odzyskać"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

he-is-leavingO obowiązku alimentacyjnym  między rozwiedzionymi małżonkami stanowi art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (  dalej krio).

czytaj dalej "Czy rozwiedziony małżonek ma prawo do alimentów?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

evictionArtykuł 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi, iż sąd orzekając o nakazie opróżnienia lokalu mieszkalnego orzeka o uprawnieniu osoby, której tenże nakaz dotyczy, do otrzymania lokalu socjalnego, albo o braku takiego uprawnienia.  Do zapewnienia lokalu socjalnego zobowiązana jest gmina, na terenie której położony jest lokal, który podlega opróżnieniu.

czytaj dalej "Kto ma prawo do lokalu socjalnego?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

14091514667_16aa248cbe_cUmowie najmu lokalu mieszkalnego ustawodawca poświęcił szczególną uwagę. Wskazuje na to już chociażby sama analiza przepisów  regulujących umowę najmu zawartych w kodeksie cywilnym.  Co do zasady do umowy najmu lokalu mieszkalnego mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy najmu rzeczy. Ta generalna  zasada wynika z art. 680 kc. Oczywiście ustawodawca wprowadził i kilka regulacji szczególnych, które uznać należy za właściwe tylko umowie najmu lokalu ( i mieszkalnego, i o innym przeznaczeniu). Wśród tych szczególnych zasad, jakie są właściwe umowie najmu lokalu mieszkalnego zwrócić należy szczególną uwagę na art. 6881 §1 kc. Artykuł ten szczególną ochronę zapewnia właścicielowi  wynajmowanego lokalu. Stanowi on bowiem, że za zapłatę czynszu najmu i innych należnych opłat odpowiada nie tylko sam najemca, ale i inne pełnoletnie osoby, które stale  z nim zamieszkują w wynajętym lokalu. Odpowiedzialność najemcy i innych pełnoletnich osób z nim stale zamieszkujących jest solidarna.

czytaj dalej "Kto jest odpowiedzialny za zapłatę czynszu najmu lokalu mieszkalnego?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

2781021716_2d89e9b8eb_oObowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, może być spełniony przez dostarczanie mu środków utrzymania lub wychowania oraz przez osobiste starania o jego utrzymanie lub wychowanie. Taka zasada wynika z art. 135§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najczęściej obowiązek alimentacyjny spełniany jest w ten pierwszy sposób wtedy, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu – a więc gdy nigdy nie byli małżonkami, albo gdy ich małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny rodzica, przy którym dziecko na stałe nie przebywa, określony jest jako obowiązek łożenia określonej kwoty pieniężnej na utrzymanie i wychowanie dziecka.

czytaj dalej "Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

Znalezione, nie kradzione?

brak komentarzy Dodano przez , dnia 5 maj 2014

lost-3Wystarczy, że idąc do pracy znajdujemy na ulicy telefon komórkowy. Niekorzystne konsekwencje spotkać mogą tego,  kto postąpi kierując się starym powiedzeniem –          ,, znalezione, nie kradzione ‘’.   Aby nazwać się ,, uczciwym znalazcą ‘’ i uniknąć niekorzystnych konsekwencji prawnych spełnić należy podstawowy obowiązek wynikający przepisów kodeksu cywilnego. Wówczas można otrzymać nagrodę lub też  nabyć własność rzeczy znalezionej.

czytaj dalej "Znalezione, nie kradzione?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij
Następna strona »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress