Aktualności

14091514667_16aa248cbe_cUmowie najmu lokalu mieszkalnego ustawodawca poświęcił szczególną uwagę. Wskazuje na to już chociażby sama analiza przepisów  regulujących umowę najmu zawartych w kodeksie cywilnym.  Co do zasady do umowy najmu lokalu mieszkalnego mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy najmu rzeczy. Ta generalna  zasada wynika z art. 680 kc. Oczywiście ustawodawca wprowadził i kilka regulacji szczególnych, które uznać należy za właściwe tylko umowie najmu lokalu ( i mieszkalnego, i o innym przeznaczeniu). Wśród tych szczególnych zasad, jakie są właściwe umowie najmu lokalu mieszkalnego zwrócić należy szczególną uwagę na art. 6881 §1 kc. Artykuł ten szczególną ochronę zapewnia właścicielowi  wynajmowanego lokalu. Stanowi on bowiem, że za zapłatę czynszu najmu i innych należnych opłat odpowiada nie tylko sam najemca, ale i inne pełnoletnie osoby, które stale  z nim zamieszkują w wynajętym lokalu. Odpowiedzialność najemcy i innych pełnoletnich osób z nim stale zamieszkujących jest solidarna.

czytaj dalej "Kto jest odpowiedzialny za zapłatę czynszu najmu lokalu mieszkalnego?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

2781021716_2d89e9b8eb_oObowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, może być spełniony przez dostarczanie mu środków utrzymania lub wychowania oraz przez osobiste starania o jego utrzymanie lub wychowanie. Taka zasada wynika z art. 135§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najczęściej obowiązek alimentacyjny spełniany jest w ten pierwszy sposób wtedy, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu – a więc gdy nigdy nie byli małżonkami, albo gdy ich małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny rodzica, przy którym dziecko na stałe nie przebywa, określony jest jako obowiązek łożenia określonej kwoty pieniężnej na utrzymanie i wychowanie dziecka.

czytaj dalej "Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

Znalezione, nie kradzione?

brak komentarzy Dodano przez , dnia 5 maj 2014

lost-3Wystarczy, że idąc do pracy znajdujemy na ulicy telefon komórkowy. Niekorzystne konsekwencje spotkać mogą tego,  kto postąpi kierując się starym powiedzeniem –          ,, znalezione, nie kradzione ‘’.   Aby nazwać się ,, uczciwym znalazcą ‘’ i uniknąć niekorzystnych konsekwencji prawnych spełnić należy podstawowy obowiązek wynikający przepisów kodeksu cywilnego. Wówczas można otrzymać nagrodę lub też  nabyć własność rzeczy znalezionej.

czytaj dalej "Znalezione, nie kradzione?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

spadkiSąd spadku, a więc sąd, który jest właściwy do stwierdzenia nabycia praw do spadku, bada z urzędu kto jest spadkobiercą. Głównym dowodowem, który pozwala sądowi spadku na wyznaczenie kręgu spadkobierców jest zapewnienie. Zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę stanowi dowód tego, że nie ma innych spadkobierców niż ci wskazanie sądowi we wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Zapewnienie jest głównym dowodem, który ma na celu wykazanie, że nie ma innych spadkobierców poza tymi, którzy zostali wskazani sądowi.

czytaj dalej "Co zrobić, gdy nie znamy kręgu spadkobierców?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

2862138437_285eb0e8afOstatnim czasem wiele uwagi poświęca się tematowi świadczenia pielęgnacyjnego. Dletego też przypomnieć nalezy, że zasady uzyskiwania świadczenia pielęgnacyjnego określone zostały w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta została znowelizowana ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe zasady nabywania świadczenia pielęgnacyjnego. Od dnia 1 stycznia 2013 r. nabycie prawa do tego świadczenia obwarowane zostało nowymi dodatkowymi warunkami.

czytaj dalej "Co ze świadczeniem pielęgnacyjnym po zmianach ustawy o świadczeniach rodzinnych?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

DSCF9295Warunki świadczenia usług turystycznych tak na terytorium Polski jak i za granicą określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych. Ustawa ta będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy umowa z klientem o świadczenie usług turystycznych zawarta zostanie na terytorium Polski. Taką umowę zawierają klienci polskiego biura podróży. Zasady odpowiedzialności organizatora turystyki – przedsiębiorcy organizującego imprezę turystyczną – biura podróży za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych określone zostały w art. 11 a tejże ustaw.

czytaj dalej "Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij

Kaucja?

brak komentarzy Dodano przez , dnia 24 lut 2014

Kaucja to potoczna nazwa jednego z przewidzianych w kodeksie postępowania karnego środków zapobiegawczych. Kaucja w języku kodeksu postępowania karnego to poręczenie majątkowe – jeden z nieizolacyjnych środków zapobiegawczych.

czytaj dalej "Kaucja?"

Kategoria: Bez kategoriiprześlij
Następna strona »

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress